Xem nội dung ↓

Waterford Kamhlaba UWC

Trường UWC Waterford tại miền Nam châu Phi được thành lập vào năm 1963 như một câu trả lời cho tình trạng giáo dục bất công và phân biệt tại Nam Phi. Nơi trường được đặt từng là một trang trại tên là Waterford Park Estate. Khi vua Sobhuza II, người cai trị tối cao trước đây của Swaziland, thăm trường vào năm 1967, ông đã đặt tên trường là Kamhlaba, nghĩa là “của cả 2 thế giới”, và với ý rằng chúng ta "thuộc về đất mẹ", và vì thế không thể có sự phân biệt như là chủng tộc hay tôn giáo. Khác với các trường UWC khác, năm học của trường Waterford là từ tháng 1 đến tháng 11.