Xem nội dung ↓

UWC South East Asia

Với tiền thân là Trường Quốc tế Singapore thành lập năm 1971 bởi Thủ tướng Singapore Lí Quang Diệu, UWC South East Asia trở thành thành viên chính thức của phong trào UWC vào năm 1975. Khuôn viên của UWCSEA  bao gồm hai khu chính: Cơ sở Dover, ban đầu là trường cấp hai, được phát triển vào những năm 1990 để dành cho cả học sinh tiểu học từ 4 tuổi; vào năm 2008, Cơ sở East được mở thêm, phục vụ giảng dạy 2500 học sinh cho cộng đồng UWC.