Xem nội dung ↓

Shelby Davis

31 March 2017

Nhà bảo trợ cho UWC

Shelby Davis là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của UWC, khi gia đình ông tham gia phong trào từ năm 1998

Với sự nghiệp đầu tư và quản lý tài chính đầy thành đạt, Davis đã cống hiến sức lực và tài chính của mình cho nhiều mục đích từ thiện khác nhau, tập trung vào giáo dục.

Kể từ cuối những năm 1990, Shelby Davis đã hỗ trợ 50 suất học bổng cho các học sinh Mỹ tới học tại UWC, trong số đó 25 người tới học tại UWC-USA. Năm 2000, Davis thành lập Chương trình Davis-UWC Scholars Program và cho đến thời điêm này đã cấp học bổng cho hơn 7,500 học sinh tót nghiệp UWC để tới học tại hơn 90 Đại học tại Mỹ.

Shelby Davis tiếp tục hỗ trợ UWC bằng nhiều cách khác nhau, và tháng 8 năm 2015, ông đã đề nghị tạo ra Thử thách Davis-UWC IMPACT Challenge với giá trị 15 triệu USD. Thử thách được đưa ra nhằm khuyến khích các nhà tài trợ, cựu hoc sinh, phụ huynh gây quỹ vượt mức 1 triệu USD mỗi trường. Davis UWC IMPACT-Challenge đã giúp UWC có thể giúp đỡ các học sinh dựa trên chính năng lực của học sinh.