Xem nội dung ↓

Trang chủ

NULL

Tuyển Sinh Học Bổng UWC

  •   “Bất cứ lúc nào, mỗi con người cần có sự tự tin trong từng cố gắng, khiêm nhường khi thành công, ngẩng cao đầu khi thất bại, công bằng tr...


  •   “Tôi nhận thấy nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của ngành giáo dục là giữ vững cho sự sống còn của các phẩm chất sau: một sự tò mò đ...


  • UWC (Trường Thế giới Liên kết) là một tổ chức giáo dục quốc tế kết nối con người, quốc gia, và các nền văn hóa bằng giáo dục nhằm hướng tới sự hò...


18 Trường khắp
thế giới

Tin tức UWC