Xem nội dung ↓

Trang chủ

NULL

Kì tuyển chọn 2018

  •   “I regard it as the foremost task of education to ensure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sen...


  • UWC (Trường Thế giới Liên kết) là một tổ chức giáo dục quốc tế kết nối con người, quốc gia, và các nền văn hóa bằng giáo dục nhằm hướng tới sự hò...


  •   “Bất cứ lúc nào, mỗi con người cần có sự tự tin trong từng cố gắng, khiêm nhường khi thành công, ngẩng cao đầu khi thất bại, công bằng tr...


17 Trường khắp
thế giới

Tin tức UWC