Xem nội dung ↓

Các trường UWC

Hằng năm, hơn 9.500 học sinh được trải nghiệm nền giáo dục đột phá và thách thức tại 18 trường UWC rải rác trên 18 quốc gia ở 4 châu lục.

Mỗi một ngôi trường UWC đều có những đặc điểm riêng biệt, được ảnh hưởng bởi nước sở tại, nền văn hoá địa phương và cộng đồng học sinh và giáo viên trong trường. Mặt khác, các trường UWC đều có điểm chung là cộng đồng học sinh đang dạng với học trò đến từ khắp nơi trên thế giới, xuất thân từ những hoàn cảnh rất khác nhau, cùng nhau sống và học tập vì một mục đích chung: lấy giáo dục làm động lực để thúc đẩy hoà bình và phát triển bền vững.

Page 1

18 Trường khắp
thế giới