Xem nội dung ↓

1978

1 January 1978

Thái tử Charles, Thân vương xứ Wales trở thành Chủ tịch của UWC.