Xem nội dung ↓

1988

1 January 1988

Thái tử Charles và nhà nông nghiệp học Tiến sĩ Luis Marcano Coello hỗ trợ việc thành lập trường UWC tại Venezuela - UWC Simon Bolivar.