Xem nội dung ↓

1962

1 January 1962

UWC được thành lập với sự kiện Atlantic College nhận học những học sinh đầu tiên, và được ca ngợi bởi tờ báo The Times là: ”Thí điểm giáo dục thú vị nhất kể từ sau Thế chiến Thứ Hai”