Xem nội dung ↓

1971

1 January 1971

Trường Quốc tế Singapore được thành lập với tư cách là một thành viên liên kết với UWC.