Xem nội dung ↓

1975

1 January 1975

Trường Quốc tế Singapore trở thành thành viên chính thức của UWC, giờ hoạt động dưới tên gọi UWC Đông Nam Á.