Xem nội dung ↓

1981

1 January 1981

Trường Waterford Kamhlaba ở Swaziland, một ngôi trường đa chủng tộc thành lập năm 1963 nhằm phản đối chính sách Apartheid (phân biệt chủng tộc) của Nam Phi trở thành Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa.