Xem nội dung ↓

1982

1 January 1982

Hai ngôi trường UWC nữa, UWC USA ở New Mexico, Hoa Kì và UWC Adriatic ở Ý được thành lập.