Xem nội dung ↓

1999

1 January 1999

Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela trở thành Chủ tịch Danh dự của UWC.