Xem nội dung ↓

2006

1 January 2006

UWC Costa Rica, trước đây là Trường Quốc tế SOS Hermann Gmeiner Costa Rica, gia nhập UWC. UWC Mostar tại Bosnia và Herzegovina được thành lập.