Xem nội dung ↓

2009

1 January 2009

UWC Maastrict được thành lập bằng việc sáp nhập hai trường quốc tế là Trường Quốc tế Maastrict và Trường tiểu học Quốc tế Joppenhof.