Xem nội dung ↓

Ủng hộ

UWC Việt Nam hoan nghênh sự đóng góp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào muốn hỗ trợ hoạt động của chúng tôi, nhằm tăng khả năng tiếp cận của các học sinh Việt Nam đối với học bổng các Trường Liên kết Thế giới.

Quý vị có thể hỗ trợ bằng các hình thức như:

  • Đóng góp tiền mặt. Nhờ đó chúng tôi có thể chi trả các học bổng bán phần mà các Trường Thế giới Liên kết cung cấp cho học sinh Việt Nam.
  • Hỗ trợ bằng hiện vật như vé máy bay quốc tế cho các học sinh của chúng tôi theo học tại các Trường Thế giới Liên kết, hoặc vé máy bay nội địa để hỗ trợ các thí sinh được mời đến phỏng vấn trong các kỳ tuyển chọn của chúng tôi.

Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi ghi nhận trên trang web này trong phần 'Nhà tài trợ'.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thảo luận các thông tin chi tiết. Quý vị cũng có thể nhấn vào đây để ủng hộ online.