Xem nội dung ↓

Tin tức

Page 1

 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ: KÌ TUYỂN CHỌN HỌC BỔNG UWC 2019

  Published 31/08/18

  Ủy ban Việt Nam các trường Liên kết Thế giới (UWC Việt Nam) trân trọng kính mời các em học sinh Trung học Phổ thông tham gia vào Kì tuyển chọn năm 2019 của Chương trình học bổng các Trường Liên kết Thế giới (UWC). Hạn cuối nhận hồ sơ qua email là vào lúc 23:55, thứ Hai, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  UWC Việt Nam tiếp tục sử dụng phương thức tuyển sinh trực tuyến cho kì nhập học 2019. UWC Việt Nam sẽ tuyển sinh ứng viên dựa trên khả năng và đề cử học sinh trúng tuyển đến các trường UWC dựa trên nhu cầu tài chính. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn rất được khuyến khích nộp đơn.

  Kì tuyển chọn năm nay có đến 14 suất học từ các trường: UWC South East Asia, UWC Pearson College, UWC Waterford Kamhlaba, UWC USA, Li Po Chun UWC, Mahindra College UWC, UWC Costa Rica, UWC Maastricht, UWC Dilijan, UWC Changshu, and UWC Thailand. Các suất này có thể đạt tới 100% học phí và ăn ở.

  Read More