Xem nội dung ↓

Chăm sóc tinh thần

UWC có một sự cam kết chặt chẽ đối với sự phúc lợi và phát triển của học sinh - cả về góc độ của mỗi cá nhân và tập thể. Chính vì vậy, vai trò của việc chăm sóc tinh thần học sinh trong cộng đồng UWC là vô cùng quan trọng. Cùng với mục tiêu đưa học sinh trên khắp thế giới về dưới một mái trường nhằm tạo nên một môi trường đa văn hoá, chúng tôi cố gắng hỗ trợ học sinh hoà nhập với môi trường mới, học một ngôn ngữ mới, chương trình học nặng và nhiều hơn thế nữa.

Mỗi trường UWC đều có một đội ngũ giáo viên luôn có mặt tại trường nhằm chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Thầy cô đóng vai trò là bố mẹ, tư vấn viên, hỗ trợ cộng đồng học sinh, y tá và cố vấn, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ, chuyên gia tâm lí, đồng thời cung cấp cho học sinh các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong và ngoài trường.

Suy nghĩ về vai trò của bản thân trong trường như sự tương tác với mọi người, hoặc trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng đối với học sinh. Môi trường UWC có một nguyên tắc vô cùng đơn giản: tôn trọng lẫn nhau để nếu một học sinh có thể cảm thấy hạnh phúc và an toàn, học sinh đó đã hoàn toàn đủ yếu tố để thành công trong học tập và giúp ích được nhiều cho cộng đồng.

Đội ngũ chăm sóc tinh thần của trường luôn làm việc chặt chẽ với nhau nhằm tạo nên một môi trường sống và học tập lành mạnh. Học sinh cũng có thể được bổ nhiệm vào các chức vụ liên quan đặc biệt đến sự nhạy cảm giữa các văn hoá. Xuyên suốt năm học, học sinh có các buổi họp nhằm thúc đẩy UWC trở thành một cộng đồng bền chặt.

Các chuyên viên chăm sóc tinh thần từ các trường đã thành lập một diễn đàn UWC nhằm tạo thêm những cơ hội phát triển và đẩy mạnh hợp tác nhằm mang đến nhiều lợi ích cho học sinh trong trường.