Xem nội dung ↓

Chăm sóc tinh thần

UWC cam kết đảm bảo quyền lợi và sự phát triển của học sinh - cả về góc độ cá nhân và tập thể. Vì thế, vai trò của việc chăm sóc tinh thần học sinh trong cộng đồng UWC là vô cùng quan trọng. Với mục tiêu tạo nên một môi trường đa văn hoá, chúng tôi cố gắng hỗ trợ học sinh hòa nhập với môi trường mới, học một ngôn ngữ mới, chương trình học chuyên sâu và nhiều hơn thế nữa.
Mỗi trường UWC đều có một đội ngũ giáo viên luôn có mặt tại trường nhằm chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Thầy cô đóng vai trò là bố mẹ, tư vấn viên, hỗ trợ cộng đồng học sinh, y tá và cố vấn, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chuyên gia tâm lý, đồng thời cung cấp cho học sinh các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong và ngoài trường.


Suy nghĩ về vai trò của bản thân trong trường như sự tương tác với mọi người, hoặc trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng đối với học sinh. Môi trường UWC có một nguyên tắc vô cùng đơn giản: tôn trọng lẫn nhau. Qua đó, học sinh có thể cảm thấy hạnh phúc và an toàn, cũng như sẵn sàng để  thành công trong học tập và giúp ích được nhiều cho cộng đồng.


Đội ngũ chăm sóc tinh thần của trường luôn làm việc chặt chẽ với nhau nhằm tạo nên một môi trường sống và học tập lành mạnh. Học sinh cũng có thể được bổ nhiệm vào các chức vụ liên quan đặc biệt đến sự nhạy cảm văn hoá. Xuyên suốt năm học, học sinh có các buổi họp nhằm thúc đẩy UWC trở thành một cộng đồng bền chặt.
Các chuyên viên chăm sóc tinh thần từ các trường đã thành lập một diễn đàn UWC nhằm tạo thêm những cơ hội phát triển và đẩy mạnh hợp tác nhằm mang đến nhiều lợi ích cho học sinh trong trường.